Releases

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ISOMORPHIC

DIAM072

25-09-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ISOMORPHIC

DIAM072

25-09-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
072A1 03:35
072A2 03:31
072B1 03:29
072B2 03:37
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - LITHIUM

DIAM071

17-09-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - LITHIUM

DIAM071

17-09-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
071A1 03:57
071A2 03:23
071B1 03:09
071B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ARITHMETIC

DIAM070

02-09-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ARITHMETIC

DIAM070

02-09-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
070A1 03:57
070A2 03:23
070B1 03:09
070B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - VORTEX

DIAM069

26-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - VORTEX

DIAM069

26-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
069A1 03:57
069A2 03:23
069B1 03:09
069B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METROPOLIS

DIAM068

19-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METROPOLIS

DIAM068

19-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
068A1 03:57
068A2 03:23
068B1 03:09
068B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELEKTRON

DIAM067

12-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELEKTRON

DIAM067

12-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
067A1 03:57
067A2 03:23
067B1 03:09
067B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FAR OFF LAND

DIAM066

05-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FAR OFF LAND

DIAM066

05-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
066A1 03:57
066A2 03:23
066B1 03:09
066B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - QUARTZ

DIAM065

29-07-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - QUARTZ

DIAM065

29-07-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
065A1 03:57
065A2 03:23
065B1 03:09
065B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FM41

DIAM064

22-07-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FM41

DIAM064

22-07-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
064A1 03:48
064A2 03:32
064B1 03:50
064B2 03:47
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KINETIC

DIAM063

02-07-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KINETIC

DIAM063

02-07-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
063A1 03:23
063A2 03:44
063B1 03:37
063B2 03:48
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SPARKLE

DIAM062

19-06-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SPARKLE

DIAM062

19-06-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
062A1 04:07
062A2 04:15
062B1 04:04
062B2 04:05
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - OUTLINER

DIAM061

12-06-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - OUTLINER

DIAM061

12-06-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
061A1 03:57
061A2 03:23
061B1 03:09
061B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - PORTLAND

DIAM060

05-06-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - PORTLAND

DIAM060

05-06-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
060A1 03:43
060A2 03:57
060B1 03:11
060B2 03:14
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SKYWAY

DIAM059

29-05-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SKYWAY

DIAM059

29-05-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
059A1 03:39
059A2 03:00
059B1 03:31
059B2 03:11
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRAVITY

DIAM058

30-04-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRAVITY

DIAM058

30-04-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
058A1 03:43
058A2 03:57
058B1 03:11
058B2 03:14
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - REVERSE

DIAM057

15-04-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - REVERSE

DIAM057

15-04-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
057A1 04:07
057A2 04:12
057B1 03:30
057B2 03:51
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MT51

DIAM056

29-03-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MT51

DIAM056

29-03-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
056A1 04:23
056A2 03:55
056B1 03:40
056B2 04:15
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRIDLOCK

DIAM055

25-02-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRIDLOCK

DIAM055

25-02-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
055A1 03:38
055A2 03:52
055B1 04:35
055B2 03:52
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METAMORPHIC

DIAM054

05-02-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METAMORPHIC

DIAM054

05-02-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
054A1 04:05
054A2 04:03
054B1 04:25
054B2 03:35
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - WIESEN

DIAM053

28-01-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - WIESEN

DIAM053

28-01-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
053A1 03:45
053A2 03:06
053B1 03:52
053B2 03:46
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - NORTHBOUND

DIAM052

14-01-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - NORTHBOUND

DIAM052

14-01-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
052A1 04:25
052A2 04:32
052B1 04:06
052B2 04:31
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - EMT140

DIAM051

07-01-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - EMT140

DIAM051

07-01-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
051A1 05:32
051A2 04:07
051B1 03:33
051B2 04:14
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - HEAVEN STRINGS

DIAM050

15-11-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - HEAVEN STRINGS

DIAM050

15-11-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
050A1 04:17
050A2 04:05
050B1 03:24
050B2 04:16
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - NGC2770

DIAM049

15-11-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - NGC2770

DIAM049

15-11-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
048A1 03:38
049A2 04:17
049B1 03:24
049B2 04:07
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - UNDERTONE

DIAM048

15-11-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - UNDERTONE

DIAM048

15-11-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
049A1 03:04
048A2 03:28
048B1 03:06
048B2 03:47
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - 30021

DIAM047

08-10-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - 30021

DIAM047

08-10-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
047A1 03:52
047A2 03:35
047B1 04:00
047B2 04:40
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KNOCK ON GLASS

DIAM046

08-10-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KNOCK ON GLASS

DIAM046

08-10-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
046A1 03:51
046A2 03:57
046B1 03:15
046B2 03:38
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MULTIPLIER

DIAM045

08-10-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MULTIPLIER

DIAM045

08-10-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
045A1 03:45
045A2 03:07
045B1 01:40
045B2 03:19
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - STOMPER

DIAM044

17-09-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - STOMPER

DIAM044

17-09-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
044A1 03:30
044A2 03:21
044B1 03:37
044B2 03:40
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - RAWSINE

DIAM043

17-09-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - RAWSINE

DIAM043

17-09-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
043A1 03:03
043A2 03:36
043B1 03:01
043B2 03:57
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - THE CLOUD CHAMBER

DIAM042

17-09-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - THE CLOUD CHAMBER

DIAM042

17-09-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
042A1 03:50
042A2 03:07
042B1 03:20
042B2 03:10
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GEOSPHERE

DIAM041

17-09-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GEOSPHERE

DIAM041

17-09-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
041A1 02:55
041A2 02:35
041B1 02:45
041B2 02:44
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SIDELINER

DIAM040

17-09-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SIDELINER

DIAM040

17-09-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
040A1 04:32
040A2 03:53
040B1 03:00
040B2 03:18
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - WANDERLUST

DIAM039

27-08-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - WANDERLUST

DIAM039

27-08-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
039A1 02:38
039A2 02:37
039B1 03:17
039B2 02:45
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FM40

DIAM038

27-08-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FM40

DIAM038

27-08-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
038A1 03:25
038A2 03:08
038B1 03:09
038B2 03:12
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MULTIVERSE

DIAM037

11-05-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MULTIVERSE

DIAM037

11-05-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
037A1 03:39
037A2 03:20
037B1 04:10
037B2 04:15
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - M WORK

DIAM036

06-04-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - M WORK

DIAM036

06-04-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
036A1 04:00
036A2 01:06
036B1 03:22
036B2 03:57
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - INFRARED

DIAM035

06-04-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - INFRARED

DIAM035

06-04-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
035A1 04:33
035A2 04:36
035B1 04:53
035B2 04:34
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - THE TRAVELLER

DIAM034

06-04-2018

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - THE TRAVELLER

DIAM034

06-04-2018

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
034A1 02:36
034A2 02:25
034B1 02:40